Πρωτο βημα - Επιλογή εικoνας
Γενικά
Ομάδες

Δείγμα:


Δευτερο βημα - Τοποθετηστε τον κώδικα στη σελιδα σας ή το forum

Αντιγράψτε τον BBCode κώδικα που ακολουθεί για να εμφανίζεται στα forum post σας
(τοποθετείτε τον κώδικα στην επιλογή signature - υπογραφή):Ή για την σελίδα σας αντιγράψτε τον παρακάτω HTML κώδικα:


Τα στοιχεία (IP, browser, operating system) τα βλέπει μόνο ο χρήστης που βλέπει την εικόνα και του ανήκουν. Η εικόνα λειτουργεί δηλαδή σαν καθρέπτης στοιχείων.